Rita Laumen (1951) de oprichter van Serviam

In april 2006 heb ik mijn bedrijf opgericht. De aanleiding was dat enkele mensen mij vroegen hen te helpen als PGB begeleider. Ik heb toen gezien hoe goed het kan werken als de cliënt en zijn of haar familie zelf regie neemt over de zorg. Het was voor mij als hulpverlener/begeleider zeker zo interessant omdat ik de dienstverlening vanuit de PGB goed kon vergelijken met de gewone zorg die door de instellingen wordt geleverd. Bij PGB zijn de lijnen korter en maatwerk is beter mogelijk. Ik had toen vier  jaar ervaring als woonbegeleider in de psychiatrie, dus in de gewone zorg die ook wel Zorg in Natura (ZIN) wordt genoemd.

Behalve werkzaam zijn als begeleider vanuit het PGB werk ik nog steeds als begeleider binnen een Stichting. Het verschil tussen de twee vormen van zorg heeft mij niet meer losgelaten. Het voelt als een voorrecht om rechtstreeks met de cliënt en eventueel met zijn/haar familie de begeleiding af te spreken. En samen verantwoordelijkheid te nemen voor de hulp, wetende dat de cliënt de opdrachtgever is, en ik in dienst van. Deze werkrelatie daagt mij uit om goed te luisteren naar wat de cliënt wil en mijn ervaring en kennis in te brengen.

Het verheugt mij dat mijn eerste cliënten nu nog steeds tot mijn opdrachtgevers behoren. Uiteraard zijn we gebonden aan de indicatiestelling.