Serviam en PGB: een perfecte combinatie

Serviam betekent letterlijk: “ik zal dienen”. Vanuit deze visie werk ik.
Het draait om de cliënt en zijn of haar problematiek. De cliënt en zijn of haar familie zijn het belangrijkst.

Serviam biedt diensten aan mensen met een psychiatrische problematiek. Meestal hebben ze de volwassen leeftijd, vaak ook zijn ze jonger.

Ik werk professioneel, zorgvuldig, ervaren, toegewijd en respectvol. Mijn bureau is klein. Ik ben flexibel. Ik werk, indien nodig, samen met mensen die op specifieke onderdelen van ons werk hun sporen hebben verdiend.

Ik werk vanuit de visie op rehabilitatie:  "aandacht voor de met de ziekte belaste kant van mijn cliënten ", en zeker ook aandacht en stimulans voor hun gezonde kant.

U krijgt desgewenst hulp met formulieren en bij instanties.


Mijn tarief wordt per situatie bepaald. Neemt u gerust contact op.
Het eerste gesprek is gratis en van twee kanten vrijblijvend.
Daarna weten we of we met elkaar in zee gaan of niet.