Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Z.W.Z. Serviam of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

OndernemerRita Laumen
OndernemingZ.W.Z. Serviam
Postadresvan Boisotring 13
Postcode2722 AA Zoetermeer. NL
E-mailr.laumen@serviam.nu
Telefoonnummer+31 (0)6 44070114
KvK-nummer27287484

Z.W.Z. Serviam is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" en het voeren van de administratie van klanten.

Z.W.Z. Serviam verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de (modelzorg)overeenkomst, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De door Z.W.Z. Serviam opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Z.W.Z. Serviam. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Z.W.Z. Serviam om de overeenkomst uit te voeren.

Z.W.Z. Serviam gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Z.W.Z. Serviam altijd de passende maatregelen op de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn, of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Z.W.Z. Serviam worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, BSN, paspoort/id(nummer), geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto's of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Z.W.Z. Serviam altijd eerst toestemming aan degene van die de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder inbegrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan r.laumen@serviam.nu.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beĆ«indiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijke toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestelling heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen of afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: het het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Z.W.Z Serviam gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Z.W.Z. Serviam, tenzij hier expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekt aan de externe klachtenservice.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerk, kunt u altijd een e-mail sturen aan r.laumen@serviam.nu.

Opgesteld op 23 mei 2018